Ze života s koňmi

Až bude trochu času o dlouhých zimních večerech, posdílím své postřehy ze života s koňmi...

Tento příspěvek je pro všechny, kteří někdy během života (většinou už v dětství) pocítili hlubokou touhu a volání BÝT V BLÍZKOSTI KONÍ.
Ne jezdit, závodit atp., ale BÝT S KOŇMI. Sedět s nimi hodiny na pastvině a pozorovat, učit se o(d) nich, koupat se v čisté harmonické energii, kterou okolo sebe šíří, vdechovat jejich přenádhernou vůni.