A co když je to všechno jinak?

12.12.2023

Tento příspěvek je pro všechny, kteří někdy během života (většinou už v dětství) pocítili hlubokou touhu a volání BÝT V BLÍZKOSTI KONÍ.
Ne jezdit, závodit atp., ale BÝT S KOŇMI. Sedět s nimi hodiny na pastvině a pozorovat, učit se o(d) nich, koupat se v čisté harmonické energii, kterou okolo sebe šíří, vdechovat jejich přenádhernou vůni.

Svět koňáků je drsný. Buď vás to semlelo a donutilo potlačit své cítění, dostat od koně co žádám a kdykoli to žádám, dosahovat výsledků. A úplně jste sešli z cesty. Nebo vás to do tohoto světa vůbec nepustilo a naznali jste, že koně nezvládnete a nejsou pro vás (můj případ). Nebo jste někde na půl cesty.

Ať jste kde jste, ať jste kdo jste, vnímám, že poslední dobou toto volání po čistém harmonickém spolu-bytí u mnoha lidí zesiluje.

Je čas se nejen probudit, ale hlavně je nejvyšší čas sebrat odvahu, zvednout zadek a dělat věci jinak. Tvořit (nejen) pro koně a lidi nové prostředí klidu, harmonie, vzájemného souznění a spolupráce.
Toto nemůže vzniknout opakováním starých naučených vzorců, které jsou postavené na strachu ze ztráty kontroly, tlaku, poslušnosti.

Nejspolehlivějším průvodcem na této cestě do neznáma nám jsou koně samotní. Věřme koním, věřme sobě a svému cítění.
Pokud vás koně volají, následujte je. Nehledejme cesty a odpovědi venku u jiných, ptejme se sebe a koní, vzájemně se inspirujme.
Potřebujeme společně vyšlapat cesty úplně nové, postavené na velmi jemném a pozorném vnímání a čisté komunikaci. Koně to tak dělají od nepaměti, žijí v harmonii se sebou i se Vším, co je.

Přestaňme je tedy prosím neustále vyrušovat našimi zbytečnými a nesmyslnými požadavky. Pořád je něco chceme učit, opravovat je, vylepšovat. Ale my jsme ti, kdo si potřebuje doplnit základní vzdělání o pravidlech a principech fungování Života na této planetě.

Co tím chci říct? Že koně nejsou primárně o ježdění, o tréninku, o tlaku, o zkušenostech. Koně od člověka při každodenním soužití potřebují úplně jiné věci a sami ho k tomu vedou – čisté vnímání a komunikaci, plnou přítomnost, vědomí těla, klid, jasnost, spolehlivost. Toto otevírá dveře (srdce) ke všemu dalšímu.

Vzpomenete si, proč vás to táhlo ke koním?